Pomôžte nám v evanjelizácii mladých

Ak cítite, že chcete podporiť evanjelizáciu a pastoráciu mladých, prosím pomôžte nám v tom:

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.